Besluitenlijst 5 april 2022

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 29 maart 2022

De openbare besluitenlijst van de B en W-vergadering van 29 maart 2022 is vastgesteld.

2. Bouw 13 woningen fase 5 door Quo Vadis Ontwikkeling B.V.

  1. Instemmen met de koop-/realisatieovereenkomst voor verkoop van bouwgrond aan Quo Vadis Ontwikkeling B.V.
  2. De koop-/realisatieovereenkomst tekenen en overgaan tot grondverkoop.

3. Hergebruik opbrengsten bosbeheer

De opbrengsten 2021 van het bosbeheer hergebruiken voor budget Bosexploitatie (63211).

4. Schriftelijke vragen art. 37 RvO van Gemeentebelangen over evenementen op Koningsnacht en -dag

  1. In te stemmen met de beantwoording van de vraag die dhr. Hoogendijk van Gemeentebelangen heeft gesteld over evenementen en de politie- en BOA-capaciteit.
  2. De concept-antwoordbrief versturen conform de procedure in het kader van art. 37 RvO Gemeenteraad.

5. Materieel controleplan Jeugdwet 2022

De beleidsregel Algemeen Materieel Controleplan Jeugdwet Putten 2022 vaststellen.

6. Verkoop gemeentegrond Sprielderweg 20 aan Liander voor transformator

Een gedeelte van circa 22,5 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente Putten, Sectie C, 10768, verkopen aan Liander Infra N.V. voor een bedrag van € 2.250,-.

7.Gronden Stenenkamerseweg

De stroken gemeentegrond aan de bewoners van de adressen Stenenkamerseweg 47, 47b, 49 en 52 in gebruik geven.