Contact met de raad

Invloed uitoefenen op de besluiten van de gemeenteraad kan op verschillende manieren. Lees er meer over op deze pagina.

  1. Neem contact op met een raadslid of fractie
  2. Verstuur een brief of e-mail aan de gemeenteraad
  3. Gebruik het inspreekrecht tijdens een vergadering
  4. Biedt een burgerinitiatief aan
  5. Vraag de griffie om met u mee te denken

Contact met een raadslid of fractie

Wilt u een vraag stellen of uw idee of probleem onder de aandacht brengen van een individueel raadslid of raadsfractie? De contactgegevens van de afzonderlijke raadsleden staan vermeld op de pagina van de gemeenteraad. Er is ook de mogelijkheid om in overleg te gaan met een of meerdere raadsfracties tijdens het fractieberaad. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Politieke partijen.

Brief of e-mail aan de gemeenteraad

Een manier om uw punt onder de aandacht te brengen is het sturen van een e-mail of brief naar de hele gemeenteraad. Stuur uw brief naar e-mailadres griffie@putten.nl of per post naar:

Gemeente Putten
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 400
3880 AK Putten

Brieven (of e-mails) van inwoners gericht aan de raad komen op de lijst met ingekomen stukken. Deze lijst met onderwerpen en afzenders is openbaar te raadplegen. De raad beslist vervolgens in zijn vergadering over de verdere afdoening van deze stukken. In verband met AVG-richtlijnen is de volledige brief alleen te raadplegen voor de raad. Bent u benieuwd naar de inhoud van een brief op de lijst ingekomen stukken? Neem dan contact op met de griffie voor een geanominiseerde versie.

Lijst met ingekomen stukken bekijken

Inspreken in een vergadering

Om uw mening, ideeën of wensen over een onderwerp aan de politiek te laten horen, kunt u gebruik maken van het inspreekrecht tijdens een raads- of commissievergadering. Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Geef dit dan tijdig voorafgaand aan de betreffende vergadering door aan de griffie via griffie@putten.nl of (0341) 359 606. Vermeld hierbij in elk geval uw  naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt praten. Geef het ook aan indien u spreekt namens een groep inwoners of een organisatie. Meer informatie over het inspreekrecht vindt u op de pagina Inspreken commissie- of raadsvergadering.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners of van belanghebbenden dat ze aan de gemeenteraad voorleggen. Met een burgerinitiatief kan uw voorstel op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad komen. Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan een burgerinitiatief. Bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van het initiatief, voldoende draagvlak en het moet een bevoegdheid van de raad zijn. Meer informatie over het indienen van een burgerinitiatief vindt u op de pagina Burgerinitiatief.

Contact met de griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij al zijn taken. Ook geeft de griffie graag antwoord op uw vragen over de gemeenteraad en denkt graag met u mee over de manier waarop u uw onderwerp het beste onder de aandacht van de Puttense politiek kunt brengen. Neem dus gerust contact op met de griffie.

Contactgegevens griffie