Inspreken raads- of commissievergadering

Wilt u uw mening, ideeën of wensen over een onderwerp aan de politiek laten horen? Dan kunt u gebruik maken van het inspreekrecht tijdens een raads- of commissievergadering. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze en afspraken rond het inspreken.

Tips bij het inspreken

Geef duidelijk aan waarom u inspreekt en wat uw mening is. Gebruik hierbij heldere argumenten en draag eventueel oplossingen of alternatieven aan. Als u namens anderen spreekt, vertel dan wie dat zijn. Tijdens het inspreken is het niet mogelijk om beeld of geluid te laten zien of horen. 

  • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet;
  • Houd uw inbreng kort. U heeft 3 minuten spreektijd. Dit is ongeveer een half A4'tje.

Waarover u kunt inspreken

Bij commissievergaderingen kunt u inspreken over elk onderwerp dat tot het taakveld van de commissie behoort. Op de pagina Raadscommissies vindt u de taakvelden van de drie commissies. Bij raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken over onderwerpen die als hamerstuk of bespreekstuk op de agenda staan. U mag bij raads- en commissievergaderingen niet inspreken over: de volgende onderwerpen:

  • over onderwerpen waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • als er een klacht volgens artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Aanmelden voor inspreken

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht? Geef dit dan tijdig (uiterlijk voor het begin van de vergadering) door aan de griffie. Geef uw naam, telefoonnummer en het onderwerp door waarover u wilt praten. Geef ook door als u spreekt namens een groep inwoners of een organisatie.

Gang van zaken bij inspreken

U heeft drie minuten spreektijd. Bij een commissievergadering krijgt u het woord van de voorzitter bij het agendapunt van uw onderwerp. Bij een raadsvergadering krijgt u het woord bij het agendapunt 'spreekrecht burgers'. Na het inspreken hebben de raads- of commissieleden de gelegenheid om vragen aan u te stellen.

Bij commissievergaderingen komt het voor dat een onderwerp in twee termijnen wordt besproken. Voorafgaand aan de behandeling in tweede termijn krijgt u nog de gelegenheid om te reageren op de inbreng uit de eerste termijn. Uw spreektijd hiervoor is anderhalve minuut.

Privacy

Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. Ze worden live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem en zijn achteraf terug te zien. Als u inspreekt stemt u ermee in dat u in beeld komt.