Inspreken

Na de opening van een raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die bij aanvang van de vergadering op de agenda staan. Er gelden enkele uitzonderingen waarvoor het inspreekrecht niet geldt. De maximale spreektijd is 3 minuten.

U moet u voor het begin van de vergadering  melden bij de griffier mevrouw M.J. Florijn, telefoonnummer (0341) 359 703.