Inspreken

Na de opening van een raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen. De onderwerpen moeten bij aanvang van de vergadering op de agenda staan.

Wanneer kunt u niet inspreken?

Er gelden enkele uitzonderingen waarvoor het inspreekrecht niet geldt. U kunt het woord niet voeren:

 • Over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan.
 • Over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • Als een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Hoe werkt het inspreken? 

 • Als u wilt inspreken kunt u (tot aanvang van de vergadering) contact opnemen met de griffier. Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Spreekt u in namens een organisatie of namens een groep inwoners, meld dit er dan ook bij. 
 • Vanaf 15 minuten voor aanvang van de vergadering kunt u het gemeentehuis in. U kunt naar binnen via de hoofdingang (bij de draaideur). De bode brengt u naar de Raadzaal.
 • Na de opening van de raadsvergadering kunt u inspreken. U krijgt van de voorzitter het woord. Om in te spreken, komt u bij de katheder staan. 
 • U hebt maximaal drie minuten spreektijd. Dit is ongeveer zoveel als u kwijt kunt op een half tot 1 A4’tje. De totale tijd voor alle insprekers is maximaal 30 minuten. Wanneer er meer dan 10 insprekers zijn, verdeelt de voorzitter de 30 minuten eerlijk over de insprekers.
 • Na het inspreken blijft u even staan en krijgen de raadsleden de gelegenheid om vragen aan u te stellen. 

Tips en aandachtspunten

 • De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering zenden wij live uit via het Politiek Portaal. De beeld- en geluidsopnames bewaren wij om terug te kijken en te luisteren. Iedereen die bij een openbare vergadering van de gemeenteraad aanwezig is kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties. Wanneer u komt inspreken stemt u er mee in dat u in beeld komt. 
 • Maak goed duidelijk wat uw mening is. Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven. 
 • U kunt tijdens het inspreken geen beeld- en/of geluidsfragmenten tonen of laten horen.