Inspreken

Na de opening van een raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die bij aanvang van de vergadering op de agenda staan. Er gelden enkele uitzonderingen waarvoor het inspreekrecht niet geldt. De maximale spreektijd is 3 minuten.

U moet u voor het begin van de vergadering melden bij de griffier mevrouw E.G. van Drie-Timmer, telefoonnummer (0341) 359 703.