Meer

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  pdf, 7MB

  In het coalitieakkoord 'Bouwen aan Putten' hebben Wij Putten, ChristenUnie en SGP de handen ineen geslagen. Samen hebben zij afspraken gemaakt voor de periode 2018-2022. Speerpunten uit het coalitieakkoord zijn de onderwerpen: 'woningbouw', 'sociaal domein', 'duurzaamheid', 'openbare ruimte en buitengebied', 'dorpscentrum' en 'burgerparticipatie, communicatie en dienstverlening'.

 • Burgerinitiatief

  Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners of van belanghebbenden om een activiteit uit te voeren in Putten. Hiermee kan een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad komen.

 • Verordening op de raadscommissies

  Link naar de verordening op de raadscommissies.

 • Reglement van orde van de gemeenteraad

  Link naar het reglement van orde van de gemeenteraad.

 • Protocol Actieve Informatieplicht

  pdf, 566kB

  Protocol Actieve Informatieplicht downloaden.