Coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord 'Bouwen aan Putten' hebben Wij Putten, ChristenUnie en SGP de handen ineen geslagen. Samen hebben zij afspraken gemaakt voor de periode 2018-2022. Speerpunten uit het coalitieakkoord zijn de onderwerpen: 'woningbouw', 'sociaal domein', 'duurzaamheid', 'openbare ruimte en buitengebied', 'dorpscentrum' en 'burgerparticipatie, communicatie en dienstverlening'.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Coalitieakkoord 2018-2022’, pdf, 7MB