Eindrapport rekenkameronderzoek 'Evaluatiegemeentelijk woonbeleid'

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Eindrapport rekenkameronderzoek 'Evaluatiegemeentelijk woonbeleid'’, 26 april 2022, pdf, 5MB