Onderzoeksrapporten

Elk jaar verschijnen er een of meerdere onderzoekrapporten van de rekenkamercommissie. De meest recente zijn onderzoek naar het gemeentelijk woonbeleid en het subsidiebeleid van de gemeenten Putten.

Jaarverslag en onderzoeksplan

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie van de gemeente Putten worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag en een onderzoeksplan.

Uitgebrachte onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de meest recente onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie:

Onderstaande rapporten kunt u opvragen bij de griffier via griffie@putten.nl.

  • 2014 - Beleid, beheer en onderhoud kapitaalgoederen
  • 2013 - Samenwerkingsverbanden
  • 2012 - Re-integratiebeleid
  • 2012 - Kwaliteit begroting
  • 2011 - Integrale handhaving
  • 2010 - Inhuur derden
  • 2009 - Grip op grondbeleid
  • 2009 - Schriftelijke dienstverlening aan burgers
  • 2007 - Kosten(toerekening) en tarieven gemeentelijke heffingen
  • 2007 - Subsidiebeleid