Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Putten bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris.

  • De heer R. de Vries (voorzitter)
  • De heer drs. M.J. Tamse (lid)
  • Mevrouw Ö. Durmus MSc (lid)
  • De griffier is ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie