Vergaderingen & Vergaderstukken

De vergaderdata en de agenda's met de bijbehorende stukken worden gepubliceerd in het Politiek Portaal.

Politiek Portaal

De vergaderdata en de agenda's met de bijbehorende stukken worden gepubliceerd in het Politiek Portaal.  De audioverslagen zijn enkele dagen na de vergadering te beluisteren in het Politiek Portaal.

Informatiepagina

De uitnodigingen en agenda's voor raads- en commissievergaderingen worden ook op de informatiepagina gepubliceerd, zodat u op de hoogte bent van datum en tijdstip van de vergaderingen en van de onderwerpen die op de agenda staan.

Meer informatie

De vergaderingen zijn openbaar. Wie geïnteresseerd is, kan ze bijwonen. Het kan voorkomen dat geplande commissievergaderingen door gebrek aan vergaderstof niet doorgaan.

Inspreekrecht raads- en commissievergaderingen

Na de opening van een commissievergadering kunt u inspreken over onderwerpen die tot het taakveld van de commissie behoren. U dient zich voor het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter of de secretaris van de commissie. Na afloop van de spreektijd kunnen leden van de commissie u vragen stellen over het door u ingebrachte onderwerp. Na de opening van een raadsvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die bij aanvang van de vergadering op de agenda staan. U dient zich voor het begin van de vergadering te melden bij de griffier.