Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijkste beslissingen, zoals het vaststellen van verordeningen en de begroting. Andere belangrijke beslissingen die de gemeenteraad neemt zijn besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening (b.v. vaststellen van bestemmingsplannen), welzijn (b.v. vaststellen van subsidieregels) en openbare werken (b.v. rioleringen). De raad heeft ook tot taak de kaders voor de verschillende beleidsonderdelen aan te geven. Daarnaast controleert de raad het college van burgemeester en wethouders.

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze wordt eens per vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Putten heeft 19 raadsleden. De griffier ondersteunt de raad.

De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand, in de regel op de eerste donderdag van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Bovendien kunt u de raadsvergaderingen rechtstreeks volgen via Veluwe FM (kabel 93.1 FM/ether 106.1 FM) of via de webradio http://www.veluwefm.nl/. De burgemeester is technisch voorzitter en mag dus niet meebeslissen over de agendapunten.

Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen samen een fractie. In de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies maakt elke fractie haar mening kenbaar over de onderwerpen op de agenda. De fractie heeft dit van tevoren intern besproken, waarna zij haar standpunt heeft bepaald.