Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijkste beslissingen, zoals het vaststellen van verordeningen en de begroting.

De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand (eerste donderdag van de maand). Deze vergaderingen zijn openbaar. Andere belangrijke beslissingen die de gemeenteraad neemt zijn besluiten over uw woon- en leefomgeving, welzijn en openbare werken. De gemeenteraad heeft ook tot taak de kaders voor de verschillende beleidsonderdelen aan te geven. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders.