Overleg fractievoorzitters

Het Fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters.

In het Fractievoorzittersoverleg wordt de algehele gang van zaken inzake de raad en raadscommissies besproken. De vergaderingen zijn openbaar voor zover de onderwerpen dat toelaten. De leden van het overleg komen bijeen naar bevind van zaken.

Uitgelicht