Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en alle fractievoorzitters.

De belangrijkste taak van het presidium is het opstellen van de voorlopige agenda’s van de raadscommissies en de gemeenteraad. Het presidium bepaalt de vergaderdata en de vergaderstructuur. Ook worden diverse lopende zaken besproken. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar voor zover de te bespreken onderwerpen dat toelaten. Het presidium vergadert maandelijks.

De vergaderdata worden gepubliceerd in het Politiek Portaal