Politiek

  • Politieke partijen

    Overzicht van de politieke partijen in Putten.

  • Vergaderingen fracties

    De raadsfracties vergaderen meestal op de maandagavond voorafgaand aan de eerste commissievergadering in het gemeentehuis.

  • Inspreken fracties

    Vrijwel alle raadsfracties vergaderen in het gemeentehuis op de maandag voor de eerste commissievergadering van de maand.