Inspreken fracties

Vrijwel alle raadsfracties vergaderen in het gemeentehuis op de maandag voor de eerste commissievergadering van de maand. Wilt u één of enkele raadsfracties spreken over agendapunten van de commissievergaderingen of over andere onderwerpen die u onder de aandacht van de politiek wilt brengen, dan bent u van harte welkom op het fractieberaad.

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van de betreffende partij. Het fractieberaad begint om 19.30 uur. Nadat u zich gemeld heeft bij de receptie van het gemeentehuis, wordt u verwezen naar de vergaderzaal waar de desbetreffende raadsfractie vergadert.

Bekijk het overzicht van de politieke partijen in Putten