Vergaderingen fracties

De raadsfracties vergaderen meestal op de maandagavond voorafgaand aan de eerste commissievergadering in het gemeentehuis.

Wilt u één of enkele raadsfracties spreken over de agendapunten van de commissievergaderingen? Of over andere onderwerpen die u onder de aandacht van de politiek wilt brengen? Dan bent u van harte welkom.

Wilt u een fractieberaad bijwonen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de desbetreffende politieke partij. Het fractieberaad begint meestal om 19.30 uur. Als de deur van het gemeentehuis gesloten is, moet u even aanbellen. U wordt dan verwezen naar de juiste vergaderruimte. Na bezoek aan het fractieberaad, brengt een fractielid u weer naar de uitgang.