Inspreken bij raadscommissies

U kunt tijdens de commissievergaderingen uw mening kenbaar maken (behalve bij de commissie voor de Bezwaarschriften). U kunt inspreken over alle onderwerpen die tot het taakveld van de commissie behoren. U moet u voor het begin van de vergadering melden.

De maximale spreektijd is 3 minuten. Na afloop van de spreektijd kunnen leden van de commissie u vragen stellen over het door u ingebrachte onderwerp. Als het onderwerp waarop u inspreekt geagendeerd is, krijgt u na de 1e spreektermijn van de commissie nogmaals de gelegenheid om uw mening te geven.

Als u wilt inspreken kunt u (tot aanvang van de vergadering) melden bij de commissiesecretaris of bij de griffie, telefoonnummer (0341) 359 703.