Nevenfuncties commissieleden

Wij Putten

 
C.A.J. Tigchelaar
  • Algemeen Directeur (CEO) Transferro B.V. Zwolle  (bezoldigd)
  • Commissaris bij EZ-base Hazerswoude (onbezoldigd)
  • Jurylid PKVW-prijzen (het CCV) (onbezoldigd)
  • Voorzitter Zonneweide Hessenpoort UA Zwolle (onbezoldigd)

ChristenUnie

 
bc. W. van de Langemheen
  • Adviseur informatiemanagement bij Meerinzicht (bezoldigd)
J. van den Brink
  • Wiskundedocent (onbezoldigd)

Gemeentebelangen

 
G. van den Brink
  • Vrijwilliger “De Samaritaan – wonen en zorg” Putten (onbezoldigd)

SGP

 
ing. D.A. de Jong
  • Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Barneveld (bezoldigd)
  • Bestuurslid kiesvereniging SGP Putten (onbezoldigd)