Nevenfuncties commissieleden

Wij Putten

De heer C.A.J. Tigchelaar

  • Algemeen Directeur (CEO) Transferro B.V. Zwolle  (bezoldigd)
  • Commissaris bij EZ-base Hazerswoude (onbezoldigd)
  • Jurylid PKVW-prijzen (het CCV) (onbezoldigd)
  • Voorzitter Zonneweide Hessenpoort UA Zwolle (onbezoldigd)

CDA

Mevrouw G. van Donkersgoed

  • Docent Biologie (bezoldigd)

ChristenUnie

De heer bc. W. van de Langemheen

  • Adviseur informatiemanagement bij Meerinzicht (bezoldigd)

De heer J. van den Brink

  • Wiskundedocent (onbezoldigd)

Gemeentebelangen

De heer G. van den Brink

  • Vrijwilliger “De Samaritaan – wonen en zorg” Putten (onbezoldigd)

SGP

De heer ing. D.A. de Jong

  • Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Barneveld (bezoldigd)
  • Bestuurslid kiesvereniging SGP Putten (onbezoldigd)