Nevenfuncties commissieleden

Overzicht nevenfuncties van de commissieleden.

Wij Putten

 
C.A.J. Tigchelaar
 • Algemeen Directeur (CEO) Transferro B.V. Zwolle  (bezoldigd)
 • Commissaris bij EZ-base Hazerswoude (onbezoldigd)
 • Jurylid PKVW-prijzen (het CCV) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Zonneweide Hessenpoort UA Zwolle (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Ondernemersvereniging Hessensport (onbezoldigd)

ChristenUnie

 
bc. W. van de Langemheen
 • Adviseur informatiemanagement bij Meerinzicht (bezoldigd)
J. van den Brink
 • Wiskundedocent (onbezoldigd)

Gemeentebelangen

 
ing. P.A. van Nieuwenhuizen
 • Planoloog bij de gemeente Soest (bezoldigd)
 • Secretaris Stichting In Beweging (onbezoldigd)
drs. R.S. Lange
 • QP/RP bij BModesto BV (bezoldigd)

SGP

 
ing. D.A. de Jong
 • Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Barneveld (bezoldigd)
 • Bestuurslid kiesvereniging SGP Putten (onbezoldigd)