Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Wat doet de raadscommissie?

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders. De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid.

In de gemeente Putten zijn drie raadscommissies:

De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad. Er is een poule van voorzitters. Per maand, of eventueel per kwartaal, bepalen de voorzitters wie welke raadscommissie zal voorzitten.

De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.