Wat doet de raadscommissie?

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies.

De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders. De commissies bestaan uit 1 of 2 vertegenwoordigers per fractie. Dit kunnen raadsleden of commissieleden zijn. 

In de gemeente Putten zijn drie raadscommissies:

De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad. Er is een poule van voorzitters. 

De raadscommissies vergaderen in de regel eens per 5 weken. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. In het Politiek Portaal kunt u zien wanneer de eerstvolgende commissievergaderingen zijn.