Belangrijke data voor politieke partijen

Hieronder vindt u alle belangrijke data voor politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

December 2021
Datum Wat
20 december Laatste dag registratie partijnaam
20 december Waarborgsom voor registratie moet betaald zijn

 

Januari 2022
Datum Wat
17 januari Waarborgsom voor kandidaatstelling moet betaald zijn
3 tot en met 31 januari Afleggen ondersteuningsverklaringen in het gemeentehuis
24 januari Voorinlevering kandidatenlijsten op afspraak. Een uitnodiging hiervoor is op 23-12-2021 per mail verzonden
31 januari van 09.00 tot 17.00 uur Dag van kandidaatstelling. Een uitnodiging hiervoor is op 23-12-2021 per mail verzonden
Vanaf 31 januari Mogelijkeid tot het plakken van verkiezingsposters op de daartoe aangewezen plaatsen

 

Februari 2022
Datum Wat
1 februari 16.00 uur Besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
2 en 3 februari van 09.00 tot 17.00 uur Mogelijkheid tot herstel van verzuimen in ingeleverde kandidatenlijsten
4 februari 10.00 uur Openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten

 

Maart 2022
Datum Wat
14 en 15 maart Vervroegd stemmen
16 maart Verkiezingsdag
16 maart vanaf 08.00 uur Tellen van de stembureaus vervroegd stemmen
16 maart na 21.00 uur Tellen van de stemmen en bekendmaking voorlopige uitslag
21 maart 10.00 uur Openbare zitting van het centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag
30 maart Afleggen eed of belofte door de gekozen raadsleden en installatie van de nieuwe gemeenteraad