Uitslag Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op woensdag 21 maart 2018 was er in Nederland een raadgevend referendum. U kon stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? De uitslag in Putten is als volgt:

Uitslag referendum sleepwet