Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling.

Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen de verplichte documenten in. Dit kan tussen 09.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau op het gemeentehuis van Putten. Hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen per mail op 23-12-2021. Als u wilt kunt u de documenten al eerder laten controleren. Dit heet voorinlevering. Dit kan op 24 januari. Ook hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen per mail op 23-12-2021.

Met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloadt u de documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling.

Waarborgsom

Politieke partijen betalen een waarborgsom van €225 als:

  • ze voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel hebben behaald.

Onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling en de naam van de politieke partij. Het bedrag moet op 17 januari 2022 op de rekening staan.

U krijgt de waarborgsom terug als u geen geldige kandidatenlijst inlevert. Of als uw partij 1 zetel of minstens 75% van de kiesdeler haalt.

Voorinlevering, controle van de stukken

Bij de voorinlevering controleren wij de stukken. We nemen ze niet in. Ook als blijkt dat alle stukken in orde zijn, moet u ze alsnog op de dag van de kandidaatstelling inleveren.

Stukken niet compleet

Op 1 februari om 16.00 uur onderzoekt het centraal stembureau de kandidatenlijsten. U mag hier niet bij zijn. Ontbreken er stukken of zijn de stukken niet compleet? Dan krijgt diegene die de documenten heeft ingeleverd een aangetekende brief en e-mail.

Aanvullende informatie brengen om de kandidaatstelling compleet te maken (herstel verzuimen) kan op:

  • woensdag 2 februari 2022 van 09.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 3 februari 2022 van 09.00 tot 17.00 uur
  • vrijdag 4 februari 2022 van 09.00 tot 15.00 uur

Op 4 februari 2022 om 16.00 uur is de openbare zitting van het centraal stembureau. De zitting is in het gemeentehuis. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op die lijsten en de namen van de partijen. Ook krijgen de kandidatenlijsten dan een lijstnummer.

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.