Legitimatie bij verkiezingen

Om in Nederland te kunnen stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Stemmen doet u in de gemeente waarin u woont. De gemeente stuurt u hiervoor een stempas toe. U kunt voor de landelijke en provinciale verkiezingen ook met een kiezerspas bij een andere gemeente terecht. Wanneer u wilt gaan stemmen, moet u zich in het stembureau legitimeren.

Geldige Nederlandse identiteitsbewijzen zijn:

  • Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Identiteitskaart.
  • Rijbewijs.
  • Verblijfsvergunning.

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met:

  • Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land (alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).
  • Een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Let op: Is uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen? Dan kunt u toch nog stemmen. Neem een kopie van het proces-verbaal mee en een document waarop uw naam en foto staan. Denk aan een OV-kaart, sportabonnement of bibliotheekpas.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Het gaat dan om identiteitsbewijzen waarop staat ‘geldig tot 7 juni 2019’ of elke latere datum. Het verblijfsdocument moet geldig zijn om te kunnen stemmen.

Contactgegevens

T (0341) 359 670