Ondersteuningsverklaring Tweede Kamerverkiezing 2023

Met een ondersteuningsverklaring geeft u aan dat u een partij steunt die aan de verkiezingen mee wil doen. U kunt als inwoner van de provincie Gelderland alleen een ondersteuningsverklaring afleggen voor kieskring Arnhem.

Wanneer is een ondersteuningsverklaring nodig?

Een partij heeft minimaal 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig als: 

  • De partij voor het eerst meedoet aan de verkiezingen.
  • De partij bij de vorige verkiezingen geen zetel heeft behaald.
  • De partij meedoet als blanco lijst (zonder naam).

U kunt een ondersteuningsverklaring tekenen aan de balie van burgerzaken in het gemeentehuis van maandag 25 september 2023 tot en met 9 oktober 2023.

U kunt zonder afspraak langskomen.

Invullen en ondertekenen van de verklaring

  • U krijgt van de vertegenwoordiger van de partij een ondersteuningsverklaring (formulier H4) met daarop hun kandidaten voor de verkiezingen op 22 november 2023.
  • U komt met de ondersteuningsverklaring en een geldig identiteitsbewijs naar het gemeentehuis. U kunt zonder afspraak langskomen.
  • Bij de gemeente wordt gecontroleerd of u mag tekenen. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan tekent u het formulier aan de balie en zet de gemeente een stempel en een paraaf.
  • U ontvangt de ondersteuningsverklaring terug en die levert u in bij de vertegenwoordiger van de partij.

Openingstijden gemeentehuis