Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10:00, in de Raadzaal in een openbare zitting zal beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Het is mogelijk om de openbare zitting digitaal bij te wonen via https://putten.raadsinformatie.nl

Eventuele bezwaren kunnen tijdens de zitting gemaild worden naar verkiezingen@putten.nl.