Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen via volmacht. U geeft dan iemand anders toestemming om voor u te stemmen. Een volmacht geeft u met uw stempas of schriftelijk.

Machtigen met de stempas

Dit regelt u gemakkelijk door de achterkant van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten. En geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar niet meer geldig zijn. Het gaat dan om identiteitsbewijzen waarop staat ‘geldig tot 7 juni 2019’ of elke latere datum.

Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. En mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. 

Schriftelijke volmacht

Vul de aanvraag voor een schriftelijke volmacht op tijd in. Vul uw deel in en laat de persoon die u wilt machtigen zijn deel invullen. Uw aanvraag moeten wij op zijn laatst maandag 3 juni 2024 hebben ontvangen. De persoon die u heeft gemachtigd, ontvangt de volmacht thuis met de post.

Online een schriftelijke volmacht aanvragen via DigiD

Liever niet online aanvragen?

Dan kunt u het 'Formulier stemmen bij volmacht' downloaden en printen. Mail het formulier naar burgerzaken@putten.nl of stuur deze op naar: Gemeente Putten, Afdeling Verkiezingen, Postbus 400, 3880 AK, PUTTEN.

Contactgegevens

T (0341) 359 670