Verkiezingsborden

In de periode voor een verkiezing staan op verschillende plekken in Putten verkiezingsborden. Alleen politieke partijen mogen deze borden gebruiken voor het opplakken van posters.

Heeft u opmerkingen over een verkiezingsbord? Laat het weten.

Wat is het?

In de periode voor een verkiezing staan op verschillende plekken in Putten verkiezingsborden. Alleen politieke partijen mogen deze borden gebruiken voor het opplakken van posters. Heeft u vragen of opmerkingen over een verkiezingsbord? Bel dan met Bureau verkiezingen, telefoonnummer (0341) 359 678.

De verkiezingsborden staan:

 • Aan de Voorthuizerstraat tegenover Albert Heijn
 • Op de hoek Engweg/Roosendaalseweg tegenover De Schauw
 • Aan de Bilderdijkstraat nabij de PC Hooftstraat
 • Bij de schaapskooi op de hoek Stationsstraat/Husselsesteeg
 • Nabij de school in Stenenkamer aan de Waterweg
 • Nabij de school in Hoef aan de Nijkerkerstraat
 • Op de hoek Brinkstraat/Kelnarijstraat;
 • Op de hoek Veenhuizerveldweg/Schoonhoverweg;
 • Aan de Garderenseweg bij  “Mooi Veluwe”.
 • Op de hoek Gildegoed/Wijkhove

Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen, dat de personen die met het aanbrengen van het propa­gandamateriaal voor uw partij belast zijn, slechts één vak op de aanplakborden beplakken met papierlijm op waterbasis zoals bijvoorbeeld watervrije vinyllijm of bisontix. De afmeting van de vakken bedraagt ongeveer 50 x 75 cm

Artikel 2.4.2 - Plakken en kladden

 1. Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is: een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken of op andere wijze aan te brengen of met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.
 3. Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift
 4. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.
 5. Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.
 6. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
 7. De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2.4.3 - Vervoer plakgereedschap e.d.

 1. Het is verboden tussen 22.00 en 06.00 uur op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap.
 2. Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2.4.2.