Bestuursondersteuning

De gemeente Putten heeft de taak om de samenwerking van de zeven Noord-Veluwse gemeenten in algemene zin te faciliteren en te ondersteunen.

De bestuursondersteuner SNV

Faciliteert, ondersteunt en adviseert:

  • de regiegroep (het maandelijkse overleg van de zeven burgemeesters);
  • het secretarissenoverleg (de zeven gemeentesecretarissen vergaderen maandelijks);
  • de regionale agendacommissie (deze commissie bestaat uit één raadslid per gemeente, vergadert vier keer per jaar en bereidt jaarlijks één informatiebijeenkomst en twee themabijeenkomsten voor de raadsleden voor);
  • het ambtelijk overleg financiën (de ambtenaren financiën vergaderen circa vijf keer per jaar over de algemene financiële aangelegenheden van de samenwerking).

Fungeert als algemene postbus voor SNV en zorgt voor archivering van de algemene SNV-zaken.

Onderhoudt contacten met en zorgt voor afstemming tussen bestuurders en ambtenaren van de gemeenten die betrokken zijn bij de SNV-taken.

Contact


Logo Samenwerking Noord-Veluwe

Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) is een flexibel netwerk van gemeenten. Wij zetten ons in om resultaten te halen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom werken wij samen met verschillende organisaties. Denk aan: gemeenten, ondernemers, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en andere overheden. Wie er meedoet, verschilt bij iedere opdracht. Meer informatie: www.samenwerkingnoordveluwe.nl