Communicatie

De gemeente Putten heeft de taak om de samenwerking van de zeven Noord-Veluwse gemeenten te faciliteren en te ondersteunen op het gebied van corporate communicatie.

De communicatieadviseur SNV

  • Faciliteert, ondersteunt en adviseert bestuurders, programmamanagers, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs.
  • Initieert en onderhoudt contact met de aangesloten gemeenten.
  • Volgt ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor de netwerkorganisatie.
  • Ontwikkelt (nieuwe) communicatiemiddelen en bewaakt de actualiteit.

Meer weten? 

Neem gerust contact op als je een vraag hebt over:

  • communicatie-uitganspunten van SNV;
  • logo en huisstijl(sjablonen);
  • website en nieuwsbrief;
  • regionale persvragen;
  • overkoepelende communicatievragen. 

Contact


Logo Samenwerking Noord-Veluwe

Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) is een flexibel netwerk van gemeenten. Wij zetten ons in om resultaten te halen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom werken wij samen met verschillende organisaties. Denk aan: gemeenten, ondernemers, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en andere overheden. Wie er meedoet, verschilt bij iedere opdracht. Meer informatie: www.samenwerkingnoordveluwe.nl