Proclaimer

De gemeente Putten is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Via deze website kunt u teksten van gemeentelijke regelgeving raadplegen, zoals de verordeningen. De door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst, geldt de officiële gedrukte tekst.

Alle informatie behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Putten. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen.

De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo´s.

Uitgelicht