Groenstroken en restgronden aankopen

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen. Ook is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de grond te huren of tijdelijk in gebuik te nemen. U moet hier wel voor betalen.

Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond, kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om dit zonder toestemming van de gemeente te doen.

U kunt onder bepaalde voorwaarden hiervoor in aanmerking komen. Huurt u de woning waarvan u de grond wilt uitbreiden? Dan kunt u de grond van de gemeente alleen huren.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:
  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte, waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst.
  • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook nu van u is.
  • U moet na de koop zelf zorgen voor het onderhoud van het stuk groen.
  • Uw plannen met het stuk grond moeten stedenbouwkundig verantwoord zijn.
  • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen. Het riool mag er niet te dicht bij liggen.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Ruimtelijke Ordening

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 767

Aanpak

U levert bij de aanvraag:

  • geldig identiteitsbewijs
  • uw naam en adres
  • situatieschets van de grond en de plannen die u daar mee hebt
  • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat