Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vuur stoken (snoeihout verbranden)

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 54,85 in rekening gebracht (tarief 2020).

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten
T.a.v. Omgevingsloket
Postbus 400
3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 726

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U levert bij uw aanvraag een verklaring over:

  • de reden
  • plaats
  • datum 
  • tijdstip 
  • doel
  • omvang

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.