Ontwerpbestemmingsplan Vleessteeg 1

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3882SG 1
Publicatiedatum
18-10-2018
Einddatum
29-11-2018
Bekendmaking

Van 18 oktober tot 29 november 2018 ligt voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Vleessteeg 1.

Beschrijving

Het gaat om een kleinschalige uitbreiding van het grondwerkbedrijf Van 't Veld. Er wordt geen extra bebouwing toegestaan. Het gaat om een aanpassing van het bestemmingsplan Westelijk Buitengebied.

Procedure

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien in het gemeentehuis (bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3) op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunt u de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 768 of (0341) 359 731, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond inzien bij de receptie van de Publiekswinkel. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBGVleessteeg1-ON01.

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0341) 359 768 of (0341) 359 731.