Ontwerpwijzigingsplan Roosendaalseweg 208-210

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882MP 210
Publicatiedatum
14-03-2019
Einddatum
25-04-2019
Bekendmaking

Van 14 maart 2019 tot 24 april 2019 ligt in de Publiekswinkel voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Roosendaalseweg 208-210.

Beschrijving

Het perceel heeft op dit moment een agrarische bestemming. Met het ontwerpwijzigingsplan wordt een functieverandering van agrarisch naar wonen mogelijk gemaakt. Met het slopen van agrarische bebouwing komen sloopmeters vrij die deels op eigen perceel worden ingezet en deels verkocht kunnen worden.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage in bij de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3. U kunt het plan inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 785, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0273.WPBGRoosendweg208-ON01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen naar hetzelfde telefoonnummer.  

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.