Verkeersmaatregelen Rally

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ontwerp
Locatie (gemeente)
 • Putten
Publicatiedatum
27-03-2019
Einddatum
24-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen om voor de te organiseren rally op zaterdag 13 april 2019 de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

a. de volgende wegdelen door middel van bord model C1 (en dranghekken) op zaterdag 13 april 2019 van 11.00 tot 20.00 uur af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee zodat er een aaneengesloten parcours ontstaat:

 • Deuverdenseweg/Spochthoornseweg (gedeelte Tintelersteeg-Kokkeveld)
  deel gemeente Nijkerk
 • Meskampersteeg (gedeelte Wallersteeg-Tintelersteeg)
 • Tintelersteeg (gedeelte Meskampersteeg-Deuverdenseweg)
 • Deuverdenseweg/Spochthoornseweg (gedeelte Tintelersteeg-Kokkeveld)
  deel gemeente Nijkerk
 • Meskampersteeg/Donkeresteeg (gedeelte Wallersteeg-Hogesteeg)
 • Hogesteeg (gedeelte Donkeresteeg-finish)

b. de volgende wegen door middel van dranghekken en bord C1 op zaterdag 13 april 2019 van 11.00 tot 20.00 uur af te sluiten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

 • Deuverdenseweg, bij kruising Beulekampersteeg (inclusief verkeersregelaars)
 • Tintelersteeg, bij kruising Meskampersteeg (inclusief verkeersregelaars)
 • Donkeresteeg, bij kruising Meskampersteeg (inclusief verkeersregelaars)
 • Groot Hellerweg, nabij Donkeresteeg nummer 13
 • Hogesteeg, bij kruising Groot Hellerweg
 • Oude Nijkerkerweg, bij kruising Groot Hellerweg (inclusief verkeersregelaars)
 • Hogesteeg, bij kruising Tintelersteeg (inclusief verkeersregelaars)

Beschrijving

Verkeersmaatregelen Rally

Procedure

De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van woensdag 3 april 2019 voor een periode van 4 weken ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbende hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.