Verkeersmaatregelen Rally

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (gemeente)
 • Putten
Publicatiedatum
03-04-2019
Einddatum
15-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om voor de te organiseren rally op zaterdag 13 april 2019 de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

a. de volgende wegdelen door middel van bord model C1 (en dranghekken) op zaterdag 13 april 2019 van 11.00 tot 20.00 uur af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee zodat er een aaneengesloten parcours ontstaat:

 • Deuverdenseweg/Spochthoornseweg (gedeelte Tintelersteeg-Kokkeveld)
  deel gemeente Nijkerk
 • Meskampersteeg (gedeelte Wallersteeg-Tintelersteeg)
 • Tintelersteeg (gedeelte Meskampersteeg-Deuverdenseweg) 
 • Deuverdenseweg/Spochthoornseweg (gedeelte Tintelersteeg-Kokkeveld)
  deel gemeente Nijkerk
 • Meskampersteeg/Donkeresteeg (gedeelte Wallersteeg-Hogesteeg)
 • Hogesteeg (gedeelte Donkeresteeg-finish)

b. de volgende wegen door middel van dranghekken en bord C1 op zaterdag 13 april 2019 van 11.00 tot 20.00 uur af te sluiten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

 • Deuverdenseweg, bij kruising Beulekampersteeg (inclusief verkeersregelaars)
 • Tintelersteeg, bij kruising Meskampersteeg (inclusief verkeersregelaars)
 • Donkeresteeg, bij kruising Meskampersteeg (inclusief verkeersregelaars)
 • Groot Hellerweg, nabij Donkeresteeg nummer 13
 • Hogesteeg, bij kruising Groot Hellerweg
 • Oude Nijkerkerweg, bij kruising Groot Hellerweg (inclusief verkeersregelaars)
 • Hogesteeg, bij kruising Tintelersteeg (inclusief verkeersregelaars)

Beschrijving

Verkeersmaatregelen Rally

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.