Omgevingsvergunning Meinwerkstraat 1, 3881BX Putten - verlenging beslistermijn

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 3881BX 1
Publicatiedatum
21-01-2019
Einddatum
15-04-2019
Bekendmaking De beslistermijn van de volgende omgevingsvergunning wordt verlengd:

Beschrijving

het bouwen (legaliseren) van een veranda en erfafscheiding (bouwen), W 19/031.

Procedure

Op grond van artikel 3.9, eerste lid van de Wabo, moet binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning (reguliere procedure), een besluit worden genomen. Wij hebben besloten om met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wabo de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met 6 weken te verlengen: