Omgevingsvergunning Burg Roosmale Nepveulaan 12, 3881HB Putten - aanvraag verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
vergunning verleend
Locatie (postcode)
  • 3881HB 12
Publicatiedatum
16-05-2019
Einddatum
27-06-2019
Bekendmaking

De volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure is verzonden:

Beschrijving

het verbouwen van de woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan), W 19/102.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK te Putten.

De beschikkingen zijn elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer informatie kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.