Ontwerpbestemmingsplan Wallenbergstraat

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
27-05-2019
Einddatum
08-07-2019
Bekendmaking

Van 27 mei tot 9 juli 2019 ligt in de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3 te Putten voor een ieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Wallenbergstraat.

Beschrijving

(Herplaatsing i.v.m. eerdere onjuiste verwijzing naar website www.ruimtelijkeplannen.nl)
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van twee appartementengebouwen voor 26 woningen op een terrein aan de Wallenbergstraat.

Procedure

U kunt het plan inzien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 / 731, kunt u de stukken buiten de hiervoor genoemde uren inzien. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0273.BPBKWallenbergstr-ON01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen naar de zelfde telefoonnummers.

Op dit ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt een afspraak maken via de telefoonnummers (0341) 359 733 / 731.

Eventueel naar aanleiding van de vorige publicatie ingediende zienswijzen hoeven niet te worden herhaald.