Verkeersbesluit fietspad Krachtighuizerweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (gemeente)
  • Putten
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om

Beschrijving

het fietspad wat langs de Krachtighuizerweg gelegen is, op de kruising met de Oude Prinsenweg uit de voorrang te halen.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.