Verkeersbesluit parkeerterrein Jumbo

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881EC 4
Publicatiedatum
22-05-2019
Einddatum
03-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om

Beschrijving

de parkeerduur van het parkeerterrein Jumbo te verkorten naar 1 uur.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.