Omgevingsvergunning Waterweg 93A, 3882RB Putten - aanvraag verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
vergunning verleend
Locatie (postcode)
  • 3882RB 93
Publicatiedatum
29-05-2019
Einddatum
10-07-2019
Bekendmaking

De volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure is verzonden:

Beschrijving

het bouwen van een vleeskalverenstal (bouwen, milieuneutraal veranderen), W 19/094.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen 6 weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK te Putten.

De beschikkingen zijn elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur in te zien bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Voor meer informatie kunt u ook bellen via het telefoonnummer (0341) 359 724.