Vastgestelde gebiedsvisie Stationsstraat

Type bekendmaking
overig
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881AE 80
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 april 2019 de gebiedsvisie voor de Stationsstraat gewijzigd vastgesteld.

Beschrijving

De visie richt zich op de Stationsstraat, lopende vanaf de Oude Rijksweg/Nijkerkerstraat tot aan de spoorlijn. Daarnaast maakt ook het noordelijke deel van de Jan Nijenhuisstraat deel uit van het plangebied. In de gebiedsvisie wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de herinrichting van de Stationsstraat vorm krijgt. Naar aanleiding van een aangenomen amendement is het stedenbouwkundige deel uit de gebiedsvisie verwijderd.

Procedure

De gebiedsvisie is te bekijken via de gemeentelijke website: www.putten.nl/stationsstraat.

Tegen het besluit tot vaststelling van de gebiedsvisie is geen mogelijkheid voor het maken van bezwaar of beroep. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Doornbos, telefoonnummer (0341) 359 731.