Verkeersbesluit Zuiderzeestraatweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3882NC 28
Publicatiedatum
05-06-2019
Einddatum
17-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen voor

Beschrijving

de noodzakelijke bebording van de gereconstrueerde Zuiderzeestraat (gedeelte Henslare-Vanenburgerallee).

Procedure

De hierop betrekking hebbende stukken worden met ingang van woensdag 5 juni 2019 voor een periode van 4 weken ter inzage gelegd (van 08.30 tot 12.30 uur) bij de Publiekswinkel gemeente Putten aan de Verlengde Dorpsstraat 3. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbende hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.