Drank- en horecavergunning Postduivenvereniging De Woudvliegers-Putten

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
vergunning verleend
Locatie (postcode)
  • 3882MS 6
Publicatiedatum
12-06-2019
Einddatum
24-07-2019
Bekendmaking

De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning verleend aan Postduivenvereniging De Woudvliegers-Putten

Beschrijving

voor het uitoefenen van het horecabedrijf (paracommerciële rechtspersoon) gevestigd aan de Hooiweg 6D, 3882 MS Putten.

Procedure

Voorafgaand aan het verlenen van de Drank- en Horecawetvergunning heeft het ontwerp van de Drank- en Horecawetvergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis (afdeling Staf). Er is gedurende deze periode geen zienswijze ingediend.

Tegen het besluit tot het verlenen van deze vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na datum van verzending van dit besluit (datum besluit: 5 juni 2019) een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.