Verkeersbesluit spitsafsluiting Arlersteeg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3882RS 18
Publicatiedatum
19-06-2019
Einddatum
31-07-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van de ingediende bezwaren het verkeersbesluit zodanig gewijzigd dat

Beschrijving

deze enkel geldt in de spitsperiode (maandag t/m vrijdag tussen 06.00-10.00 en 16.00-18.00 uur).
De verkeersmaatregel blijft verder gelijk om de gehele Arlersteeg en Leembruggerweg (gedeelte Oldenallerallee-Arlersteeg) gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen. Waarbij bestemmingsverkeer en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h worden uitgezonderd.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.