Ontwerpwijzigingsplan Klunenweg 9/9A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882TK 9
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
02-08-2019
Bekendmaking

Van 27 juni tot 2 augustus 2019 ligt in de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Klunenweg 9/9A.

Beschrijving

Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het saneren van de agrarische bestemming van het perceel.

Procedure

Het ontwerpplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 734, worden ingezien op donderdagavond bij de receptie van de Publiekswinkel tot 19.00 uur. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het nummer: NL.IMRO.0273.WPBGKlunenweg9-ON01.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.