Vooraankondiging bestemmingsplan Milligerweg 10

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 3881NP 10
Publicatiedatum
26-06-2019
Einddatum
07-08-2019
Bekendmaking

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, delen burgemeester en wethouders mee dat het bestemmingsplan Milligerweg 10 wordt voorbereid.

Beschrijving

Het bestemmingsplan maakt een wijziging op het perceel Milligerweg 10 mogelijk. Met het bestemmingsplan wordt een woonbestemming gerealiseerd.

Procedure

Op grond van deze vooraankondiging is er nu nog geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Dit kan in een latere fase wanneer het ontwerp van het bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd. Voor de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf een kennisgeving via de gemeentelijke informatiepagina en de Staatscourant gepubliceerd. Naar verwachting zal dit binnen enkele weken het geval zijn.