Ontwerpbestemmingsplan Driestweg 10

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881PV 10
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
15-08-2019
Bekendmaking

Van 4 juli tot 15 augustus 2019 ligt in de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Driestweg 10.

Beschrijving

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het saneren van de bedrijfsmatige bestemming en de verblijfsrecreatieve bestemming.

Procedure

Het ontwerpplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, worden ingezien op donderdagavond bij de receptie van de Publiekswinkel tot 19.00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft de volgende IMRO-code: NL.IMRO.0273.BPBGDriestweg10-ON01. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad.