Verkeersbesluit Zuiderzeestraatweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen voor

Beschrijving

de noodzakelijke bebording van de gereconstrueerde Zuiderzeestraatweg (gedeelte Henslare-Vanenburgerallee). Hier behoort onder andere toe de vernieuwde komingang, 30 km/zone nabij de spoorwegovergang, formele fietsstroken en het vrij liggende betonnen fietspad.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.